יושב על הגדר רגל פה רגל שםץץץ                                                        …on the fences 🙂 !