PRECIZARE
Nu închid blogul,dar nu voi adăuga posturi noi.
Cele postate rămân deschise pentru cine vrea să vadă.
Voi introduce moderarea la comentarii(altfel sunt mari șanse să nu le văd,dacă vor fi).
Chiar dacă voi fi fizic mai puțin timp prezent pe blog, spiritul de „tu1074” va pluti deasupra blogului și a întreagei blogosfere 🙂 😀

DISCLAIMER
I will not close the blog
but I will not add new posts.
The posted postes remain open to whoever wants to see them.
I will introduce moderating in comments(other ways I may not see them if they will be any)
Even if I will be physically less time present on the blog,the spirit of ”tu1074” will float above the blog and entire blogosphere 🙂 😀