… și totușioleandru

                                 Oleandrul se reînoiște !