…cum trece timpul… și ce culori are trecerea lui !